Menu

Over Audité

Audité is de onafhankelijke klachtencommissie van Zorgbelang Drenthe (www.zorgbelang-drenthe.nl).  Zorgbelang Drenthe is de ‘consumentenbond’ voor de gezondheidszorg en heeft onder meer als doel de positie van zorgconsumenten te versterken en daar waar mogelijk de kwaliteit van zorg helpen te verbeteren. U kunt een klacht indienen bij Audité indien de aanbieder van zorg en welzijn de klachtbehandeling extern heeft uitbesteed aan Audité. Dat wil zeggen, een abonnement heeft op de klachtenservice van Zorgbelang Drenthe. Uw zorgaanbieder kan u daarover informeren. 

Kijk hier voor een lijst van aangesloten zorgaanbieders.

Audité (afkomstig van audite et alteram partem, wat letterlijk betekent 'hoort ook het andere deel, de andere partij') is ingesteld als dienstverlening voor organisaties werkzaam in zorg en welzijn die vallen onder de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) en de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ).  Uw zorgaanbieder hecht er belang aan om de klachten te laten behandelen door deze onafhankelijke klachtencommissie die wordt ondersteund door Zorgbelang Drenthe. De leden van de klachtencommissie zijn niet in dienst van Zorgbelang Drenthe of de organisatie waarover de klacht wordt ingediend.

Lees ook onze folder met informatie voor cliënten van de aangesloten zorgaanbieders