Menu

Reglementen & Verslagen

In het kader van de invoering van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) per 1-1-2017 is het klachtenreglement van Audité klachtencommissie zorg aangepast.
In de Wkkgz staat dat alle zorgaanbieders hun cliënten de diensten van een onafhankelijke klachtenfunctionaris aan moeten bieden. Geïnteresseerd, klik hier.
Ook staat in de Wkkgz vermeld dat er enkele uitzonderingsgroepen zijn. Voor deze groepen geldt dat de zorgaanbieder m.b.t. klachten, hen nog de mogelijkheid van een onafhankelijke klachtencommissie moet bieden. Dit betreft cliënten die vallen onder de BOPZ en de jeugdwet. Voor cliënten die vallen onder de Wmo geldt dat het afhankelijk is van wat de gemeente op het gebied van de klachtenprocedure heeft voorgeschreven. Gemeenten kunnen op grond van de Wmo wel eisen dat er een klachtenregeling is, maar niet welke zou moeten gelden. Dat geeft de Wmo-aanbieders de mogelijkheid om de klachtenregeling Wmo te laten aansluiten bij andere regelingen die zij al volgen.  

Audité nieuwe stijl behandelt met name klachten van cliënten van aangesloten zorgaanbieders die onder één van de bovengenoemde groepen vallen, tenzij anders overeengekomen.

Is uw zorgaanbieder aangesloten bij Audité (klik hier) en komt u er samen met de zorgaanbieder niet uit? Dan kunt u een klacht indienen conform ons klachtenreglement

 

Jaarverslagen

Audité 'nieuwe stijl' (na 1-1-2017 invoering Wkkgz)

 

Van Audité 'oude stijl (van, voor 1-1-2017 invoering Wkkgz)