Menu

Voor wie is Audité

Indien u niet tevreden bent over de zorg die u wordt geboden of er zijn andere zaken in het contact met uw zorgaanbieder die volgens u anders en/of beter kunnen, dan is het goed om daarover met uw zorgverlener of een vertegenwoordiger van de instelling te praten. Door met elkaar in gesprek te gaan, worden de meeste problemen vaak opgelost. Het is goed wanneer beide partijen in een open en eerlijk gesprek samen bekijken hoe de zorg beter kan.

Wanneer u er met elkaar niet uitkomt, dan kunt u een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie: Audité klachtencommissie zorg. Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, dan mag u zich met een klacht overigens ook direct tot de klachtencommissie wenden.