Menu

Aangesloten zorgaanbieders

U kunt contact opnemen met Audité indien uw zorgaanbieder de klachtbehandeling aan ons heeft uitbesteed.

De volgende zorgaanbieders zijn aangesloten bij Audité:

In het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (wkkgz) die per 1.1.17 door alle zorgaanbieders geïmplementeerd dient te zijn, geldt wettelijk gezien de aansluiting bij een klachtencommissie alleen voor organisaties die te maken hebben met cliënten die vallen onder de jeugdhulpwet en de BOPZ (uitzonderingen in de wkkgz). Audité behandelt met name klachten van cliënten (en naasten) vallend onder die groepen tenzij anders overeengekomen.